Oprost u Godini vjere

Iz dekreta o potpunom oprostu za godinu vjere.

Za čitavo vrijeme trajanja Godine vjere, tj. od 11. listopada 2012. pa sve do uključivo 24. studenog 2013., moći će zadobiti Potpuni oprost od vre­menitih kazni za vlastite grijehe, podijeljen po milosrđu Božjem, koji se može namijeniti za duše preminulih vjernika, svaki pojedini vjernik koji se iskreno pokaje, propisno ispovjedi, sakramen­taino pričesti, i koji izmoli molitve na nakane Vrhovnog Svećenika, i to:

a) - svaki puta kad će sudjelovati na najmanje tri propovijedi tijekom Svetih Misija, ili na najmanje tri predavanja o Dokumentima Drugog vatikan­skog koncila i o člancima Katekizma Katoličke Crkve, u bilo kojoj crkvi ili prikladnom mjestu;

b) - svaki puta kad će u obliku hodočašća posje­titi Papinsku Baziliku, kršćanske katakombe, Ka­tedralnu crkvu, sveto mjesto određeno od mje­snog Ordinarija za Godinu vjere (npr. među ma­njim bazilikama i svetištima posvećenima Bla­ženoj Djevici Mariji, Svetim apostolima i Svetim zaštitnicima) i tamo sudjelovati na nekom svetom obredu ili se barem kroz neko prikladno vrijeme zadržati u sabranosti s pobožnim razmatranjima, završavajući molitvom Oče naš, Ispovijesti vjere u bilo kojem odobrenom obrascu, zazivima Bla­ženoj Djevici Mariji i, ovisno o slučaju, Svetim apostolima izaštitnicima;

c) - svaki puta kad će, u dane određene od mje­snog Ordinarija za Godinu vjere (npr. na Gospo­dinove svetkovine, na svetkovine Blažene Djevice Marije, na blagdane Svetih apostola i zaštitnika, na Katedru sv. Petra), u bilo kojem svetom mjestu sudjelovati na svečanom euharistijskom slavlju ili liturgiji časova, dodajući Ispovijest Vjere u bilo kojem odobrenom obrascu;

d) - na dan slobodno izabran tijekom Godine vje­re, za pobožni posjet krstionici ili drugom mjestu, na kojem je primio sakrament Krštenja, ako ob­novi krsna obećanja u bilo kojoj odobrenoj formuli. Dijecezanski i eparhijski biskupi, te oni koji su po pravu njima izjednačeni, na najprikladniji dan tog vremena, u prigodi glavnog slavlja (npr. 24. studenog 2013., na svetkovinu Isusa Krista, Kralja Svemira, kojom se zaključuje Godina vjere) moći će podijeliti Papinski Blagoslov s Potpunim oprostom, koji mogu zadobiti svi vjernici koji taj Blagoslov pobožno prime.

Vjernici koji se iskreno pokaju, a koji neće moći sudjelovati na svečanim slavljima iz ozbiljnih razloga (kao, prije svega, sve redovnice koje žive u samostanima u trajnoj klauzuri, anakoreti i pu­stinjaci, zatvorenici, stare osobe, bolesnici, kao i oni koji, u bolnici ili drugim Iječilišnim mjestima, trajno skrbe o bolesnicima ... ), zadobit će Potpuni oprost, pod jednakim uvjetima, ako, duhom i mi­slima povezani s prisutnim vjernicima, osobito u trenucima u kojima će riječi Vrhovnog Svećenika ili dijecezanskih biskupa biti prenošene putem televizije i radija, izmole u vlastitoj kući ili tamo gdje ih zapriječenost zatekne (npr. u kapeli sa­mostana, u bolnici, u ustanovi za skrb, u zatvo­ru ... ) Oče naš, Ispovijest Vjere u bilo kojem odo­brenom obrascu, i druge molitve u skladu sa svrhom Godine vjere, pri kazujući svoja trpljenja ili nevolje vlastitog života.

Preuzeto iz Glasnika Srca Isusova i Marijina, studeni 2012., br. 11, str. 3

Podijeli