Predstavljen logo SHKM-a

Na konferenciji za medije u Dubrovniku, dvorani kina Visia, javnosti je predstavljen logo SHKM-a koji će se održati u Dubrovniku 26. i 27. travnja iduće godine. Logo je izradio Maro Krile, profesor dizajna u umjetničkoj školi Dubrovnik.

 Opis logotipa: Susret hrvatske katoličke mladeži 2014. u Dubrovniku održava se pod geslom: "Na slobodu pozvani!" (Gal 5,13) Sloboda kao pojam u vizualnom rješenju loga se ne vezuje na simbole koji se već nalaze u barjaku "Libertas" ili u letu golubice, nego se sloboda apostrofira kao "dar", koji nam je darovan, koji nam se nudi da po njemu živimo i na taj način svjedočimo bližnjima ljepotu života u slobodi. 

Kao što Duh i duh nisu ograničeni i ne mogu se jednostavno definirati i obuhvatiti, tako i "dar" slobode zahtijeva promišljanje. Stoga je i sam logo semiotički simbol slova S, koji osim same asocijacije na slobodu daje i dinamičku komponentu gibanja, kretnje, prijenosa, darivanja… Sloboda je za kršćanina "dar" Duha, onog istog Duha koga Uskrsnuli Gospodin daruje okupljenoj zajednici. Duh Sveti je princip života i živosti, u ovom kontekstu i mladenačke otvorenosti prema životu, mladenačke razigranosti, sanjarenja, otvorenosti budućnosti. Ovaj semiotički pristup dizajnu izabran je zbog njegove komunikacije jedne više, intuitivne razine poruke loga. Logo ima oblik stiliziranog slova S preko kojega je horizontalno ispisano geslo Susreta: "Na slobodu pozvani". Ovakav izgled simbolizira i procjep. Asocijacija je to na činjenicu da slobodu već posjedujemo, ali ju u punini još ne živimo. Slobodu ćemo zaživjeti u punini tek u onostranosti, s druge strane ovozemaljske stvarnosti, u vječnosti kamo idemo u vjeri i pouzdanju.

Logo ne želi biti dominantan ni statičan, već prilagodljiv različitim vizualnim aplikacijama, te se ovakvim minimalističkim dizajnom naglasak stavlja na prepoznatljivost, a ne na dominaciju.

Poruka koja se ovim logom šalje jest u prvom redu poruka gesla Susreta, a cijela priča će se prepoznavati stupnjevito u aplikacijama loga. Logo i njegove aplikacije funkcioniraju kao samostalni ili kao kompozicijski subjekti. U maksimalnom povećanju loga geslo dolazi do izražaja i kontrast pozitiva i negativa očituje se u slovu D koje se nalazi u sredini i preklapa sa simbolom te na određeni način asocira na Dubrovnik kao središte susreta. U minimalnoj aplikaciji geslo je na granici čitljivosti, odnosno u momentu kada prestaje biti čitljivo i u kombinaciji sa simbolom daje jasnu asocijaciju križa.

Same aplikacije loga u suvremenim medijima izrazit će se animacijama i kolorizmom. Parovi toplih i hladnih boja koji "izlaze" iz logotipa simboliziraju kretnju, a njihovim miješanjem dodatno se naglašava sloboda kao dar, koji živimo u zajedništvu sa svojim bližnjima. Na aplikativnim vizualima sam logotip prelazi u statički negativ, dok će koloristički koncept preuzeti podloge uz fotografi je mladih i monokromne vizure Grada.

Logo je izradio Maro Krile, profesor dizajna u umjetničkoj školi Dubrovnik, iz Dizajnerskog studija m&m.Podijeli