Sedma Uskrsna nedjelja

Isus moli Oca za učenike koji su u svijetu. Oni su u svijetu. Iz toga slijedi da postoji samo jedno područje kršćanskoga djelovanja, a to je svijet i samo svijet. Isus odlazi iz svijeta, a učenici i mi ostajemo u svijetu. Otac i nas želi u svijetu zato da bismo tom svijetu prenijeli njegov Duh. Ne želi da nas zarobi mentalitet zla u svijetu. U svijetu smo! Želimo s tobom Isuse, biti u službi novoga svijeta, nove zemlje i novoga neba. Dao si nam novo srce, nov si Duh udahnuo u nas. Novi smo kvasac za novi kruh i hranu cijeloga svijeta. Osnaži nas za to!

Tumačenje čitanja
Prvo čitanje (Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26)
Čitanje Djela apostolska

U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče: »Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama: ’Njegova kuća nek opusti, njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!’ Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Go­spo­din Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bî uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.« I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: »Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe ­kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.« Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bî pribrojen jedanaestorici apostola. Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje (1Iv 4, 11-16)
Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu. Riječ Gospodnja.

Evanđelje (Iv 15, 1-8)
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i po­moli se: »Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.« Riječ Gospodnja.

Zaključak:   

Kršćani trebaju živjeti u svijetu, ali drukčije. Živjeti s ljudima u svijetu, dijeliti njihove tjeskobe, napore i brige. No ne smiju pri tome postati robovi već svjedoci istine. To mogu ostvariti uzajamnom ljubavlju i pomaganjem. Crkva nam danas nudi evanđeoski odlomak iz Isusove velikosvećeničke molitve i njegov oproštajni govor učenicima prije muke. Moleći, Učitelj ih do kraja upoznaje sa svojim najintimnijim željama. Predstavlja se kao onaj koji je od Oca izašao, izvršio svoje poslanje i vraća se Ocu. On zna što njega čeka, on ne moli za sebe, nego za učenike. Njegova molitva uspostavlja iste veze između učenika i njega, kakve su između Oca i njega dok je još u svijetu. Ujedno ih uči koja je važnost molitve. Molitva može održati odnos i uvijek biti sigurno mjesto susreta učenika međusobno i s njime. Učenici ostaju ZNAK Isusove nazočnosti u svijetu, u obliku molitve i zajedništva. Molitva je mjesto istinskog zajedništva učenika i mjesto njihova susreta s Uskrslim. Isusova je molitva uslišana. Otac ga je proslavio uskrsnućem i uzašašćem, čime je potvrdio da ima smisla darovati se drugima, omogućiti život svima i po cijenu trpljenja i smrti, jer je to jedini put koji može dovesti do pravoga života cijeloga svijeta. Spasenje će doživjeti svijet koji nije odijeljen od Boga i koji živi u Božjoj istini. Isus, za nas moli! Njegova je molitva trajna, jer i danas, kako vjeruje Crkva, on sjedi zdesna Ocu da nas zagovara, da moli za nas. On je molitelj za mir, za istinu, za jedinstvo. Na osobit način Isus moli kada se u Crkvi obnavlja tajna njegove posljednje večere. Sveta misa je najizvrsniji trenutak i mjesto Isusove molitve s nama i za nas.

Podijeli