Svetkovina Presvetog Trojstva

Svetkovinom Presvetoga Trojstva ispovijedamo vjeru u jednoga Boga u tri božanske osobe - Oca i Sina i Duha Svetoga. To je najdublja i najveća tajna naše vjere, tajna intimnoga Božjeg života. Svojim umom to ne možemo dokučiti ni shvatiti, jer je Bog neizmjerno veći od nas i našega razuma.

Kršćanska vjera vjerovanje je u jednoga Boga u Tri Osobe. Trojstveno jednoboštvo najdulje je od svih religioznih novosti koje je donijelo kršćanstvo i po kojoj se naša vjera razlikuje od svih drugih monoteističkih i poganskih politeističkih vjera.

Sadržaj svetkovine Presvetog Trojstva drugačije je nego kod ostalih blagdana u crkvenoj godini. Dok većina blagdana slavi neki događaj, ovdje se slavi temeljna istina vjere o Bogu, koji je, kako katekizam kaže, "Jedan u trim božanskim osobama: Ocu, Sinu i Duhu svetomu".

Crkva i svaki vjerni, slaveći Presveto Trojstvo, zahvaljuje Bogu na djelima stvaranja, otkupljenja i posvećenja ljudskog roda i pojedinačno svakog čovjeka.

Ovim blagdanom ispovijedamo da je Bog nad svim, sve je po njemu, i on je u svemu. Nad svime kao Otac; sve je stvorio po svome Sinu; a i svemu prebiva u Dugu Svetomu. Vjerujemo da je sa svima nama milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga. Jer kroz sve što je za nas činio Bog se objavljuje kao Trojstvo.

Već na ulazu u crkvu, nakon što smo prstom dotakli blagoslovljenu vodu i prekrižili se izgovarajući riječi: "U ime Oca i Sina i Duha svetoga!" ispovijedamo Presveto trojstvo: vjeru u jednog jedinog Boga u tri osobe: Oca i Sina i Duha Svetoga.

I sav naš kršćanski život, počevši od krštenja pa sve do smrti nosi pečat vjerre u Presveto Trojstvo. Bog Otac, njegov Sin Isus Krist i Duh Sveti k nama su došli u krštenju i nastanili se u nama. U njegovo ime i u dijalogu s njima odvija se čitav naš život. Na pragu života bili smo krštenu "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga" i na kraju života otputovat ćemo s ovoga svijeta opet u ime te božanskte trojice. I kada god se znamenujemo znakom križa, svaki put izjavljujemo da smo spremni pripadati Presvetom Trojstvu

Tajna Presvetoga Trojstva najveće je otajstvo kršćanske vjere, otajstvo iz kojega je proizašla sve povijest spasenja. Objava tog otajstva najveća je novost koju je donio Isus Krist. Prije njega proroci su govorili smo o jednom Bogu koji je stvorio svemir da bi za svoju ljubav izlio na sva stvorenja. Ali Isus je doveo ljude k spoznaji života i ljubavi samoga Boga, odnosno doveo ih je do spoznaje zajedništva osobe u Bogu. On nam je otkrio da postoji samo jedan Bog u zajedništvu ljubavi Triju Osoba. Bog Otac, Sin i Duh sveti silaze zajedno k čovjeku i dolaze živjeti s njima. Bog dolazi k čovjeku u svoj svojoj stvarnosti i punini života i ljubavi, onakav kakav je u sebi i kakvim ćemo ga jednoga dana spoznati u blaženoj vječnosti.

Podijeli