Treća Nedjelja Došašća

Evo nas u trećoj nedjelji adventa. Ova je nedjelja prožeta temom radosti, zato se u prošlosti zvala Gaudete - nedjelja radosti zbog početnih riječi ulazne pjesme: „Radujte se u Gospodinu uvijek.“ 

Tumačenje čitanja
Prvo čitanje (Sef 3, 14-18a)
Čitanje knjige proroka Sofonije
 

Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Gospodin te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: »Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani. «

Drugo čitanje (Fil 4, 4-7)
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima 

Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu - molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem - očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.

Evanđelje (Lk 3, 10-18a)
Čitanje svetog Evanđelja po Luki 

Pitalo ga mnoštvo: »Što nam je dakle činiti?« On im odgovaraše: »Tko ima dvije haljine, neka podijeli s onim koji nema. U koga ima hrane, neka učini isto tako.« Dođoše krstiti se i carinici pa ga pitahu: »Učitelju, što nam je činiti?« Reče im: »Ne utjerujte više nego što vam je određeno.« Pitahu ga i vojnici: »A nama, što je nama činiti?« I reče im: »Nikome ne činite nasilja, nikoga krivo ne prijavljujte i budite zadovoljni svojom plaćom.« Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača da pročisti gumno svoje i sabere žito u žitnicu svoju, a pljevu će spaliti ognjem neugasivim.« I mnogim je drugim pobudama Ivan narodu navješćivao evanđelje."

Kontemplacija:

Očiju širom otvorenih božanskom svjetlu, ušiju zaglušenih čuđenjem, slušamo glas Boga koji nam se svakog adana obraća vičući: »Ako danas glas u čujete, ne budite srca tvrda«. Gospodin, tražeći si radnika u mnoštvu naroda kojemu upućuje poziv, iznova govori: »O čovječe, ljubiš li život? Želiš li se dana naužiti mnogih?« Ako, čuvši to, ti odgovoriš: »Želim«, Gospodin ti ovako nadodaje: »Ako želiš imati pravi i vječni život, jezik svoj odà zla suspreži i usne od riječi prijevarnih! Zla se kloni a čini dobro, traži mir i za njim idi!« A kad budete to učinili, moje će oči biti nad vama, moje će uši biti pozorne za vaš vapaj, i prije nego li zavapite, ja ću vam reći: »Evo me!« Što može za nas, predraga braćo, bit slađe od tog glasa Gospodnjega koji nas zove? Evo, Gospodin nam u svojoj velikoj dobroti pokazuje put života. Ako se pokaže nužnim uvesti nešto mnogo zahtjevnije što bi koristilo ispravljanju poroka i čuvanju karitativne ljubavi, ti, obuzet strahom, nemoj odmah pobjeći daleko s puta spasenja. Naravno je, naime, da je na počecima put uzak i tegoban, no kasnije, napredujući na putu obraćenja i vjere, trči se s punim srcem i s neizrecivom slatkoćom ljubavi na putu božanskih zapovijedi

Podijeli