Druga Nedjelja došašća

Vrijeme došašća poziva nas da se potrudimo pomoći ljudima u svojoj okolini. Uvijek možemo zastati i nekome uputiti osmjeh, pružiti mu rame za plakanje ili ga uhvatiti za ruku i provesti kroz pustinju utješiti klonule, duhovno je djelo milosrđa. 

Tumačenje čitanja
Prvo čitanje (Iz 11, 1-10)
Čitanje knjige proroka Izajie

U onaj dan: Isklijat će mladica iz panja Jesejeva, izdanak će izbit iz njegova korijena. Na njemu će duh Gospodnji počivat, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti,duh znanja i straha Gospodnjeg. Prodahnut će ga strah Gospodnji: neće suditi po viđenju, presuđivati po čuvenju, već po pravdi će sudit siromasima i sud prav izricat bijednima na zemlji. Šibom riječi svoje ošinut će silnika, a dahom iz usta ubit bezbožnika. On će pravdom opasati bokove, a vjernošću bokove. Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem,tele i lavić zajedno će pâsti, a dječak njih će vodit. Krava i medvjedica zajedno će pâsti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu ko govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora. U dan onaj: Jesejev izdanak, dignut kao stijeg narodima, puci će željno tražiti, i prebivalište njegovo bit će slavno. Riječ Gospodnja!

Drugo čitanje (Rim 15, 4-9)
Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama nadu imamo. A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno složni budete poput Krista Isusa te jednodušno, iz jednoga grla, slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista. Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju. Krist je, velim, postao poslužitelj obrezanika za istinu Božju, da ispuni obećanja dana ocima, a pogani da za milosrđe proslave Boga, kao što je pisano: Zato ću te slaviti među pucima i psalam pjevati tvome Imenu. Riječ Gospodnja!

Evanđelje (Mt 3 , 1-12)
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u Judejskoj pustinji: “Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko!” Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova; hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: “Leglo gujinje! Tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja. I ne usudite se govoriti u sebi: Imamo oca Abrahama!’ Jer, kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda, siječe se i u oganj baca.” “Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.” Riječ Gospodnja!

Kontemplacija: 

Odgovori mi, o srce ljudsko: da li bi više željelo zauvijek uživati u stvarima ovoga svijeta ili biti zauvijek s Bogom. Tvoj će izbor ovisiti o jačini tvoje ljubavi. Ljubi dakle, da budeš u stanju dobro izabrati; ljubi snažnije da mogneš izabrati ono što je korisnije; ljubi Boga da mogneš izabrati da vazda budeš s Bogom.
Ljubav je sva za tebe: određuje izbor, podupire hod, daje snagu da se postigne cilj. Ljubi dakle Boga, izaberi Boga, požuri se, dođi do njega. »Već sam izabrao«, ti mi veliš, »sada bih želio znati kojim putem trebam krenuti«. Odgovaram ti: »K Bogu se može ići Božjim putem«. Ti nadodaješ: »Nisam u stanju sâm ići tim nepoznatim putem; daj mi dobre suputnike, da se ne izgubim«. Odgovaram ti: »Potrudi se slijediti one koji već idu Božjim putem: boljih suputnika ne bi mogao imati«

Podijeli