Dokument Apostolske pokorničarne o sakramentu pomirenja i mogućnosti potpunog oprosta u stanju pandemije koronavirusa

Dekret Apostolske pokorničarne KLIK OVDJE
Bilješka Apostolske pokorničarne KLIK OVDJE

Podijeli